Deva Singh

חברה הודית זו הינה בין הייצרנים הוותיקים והמוכרים המייצרים אורז בסמטי המאפיין את הייצור בהודו כאחד מהאורזים בעלי האיכות הגבוהה ביותר שניתן למצוא ברחבי העולם. חברה זו הינה היצרנית של אורז אלפנט המוכר בשל איכותו הגבוהה, וכן מותגים פרטיים שונים.

817elephant-rice.com

חזור
 
אביחי - יעוץ פיתוח וקידום אתרים